Kontaktujte nás

Informácie o prevádzkovateľovi

 • KEĽO A SYNOVIA s.r.o.
 • Veľké Teriakovce 137,
  980 51 Veľké Teriakovce
 • Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro , vložka č.: 8219/S
 • IČO: 36058904
 • DIČ: 2021717665
 • IČ DPH: SK2021717665
 • IBAN: IBAN SK19 1100 0000 0026 2005 6661
 • Dozorný orgán:
  Inšpektorát SOI
  pre Banskobystrický kraj:
  Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
  Odbor výkonu dozoru.
  tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71,
  048/415 18 73, fax č. 048/412 46 93
Napíšte nám
Zodpovedná osoba:

Patrik Kelo

+421 911 564 653

info@specialityzfarmy.sk